Over Annnete Wat doet Annette Referenties Concert agenda Cursus agenda Portfolio Contact

De kleine lettertjes...

Annette Wegerings wijst u ten aanzien van de website Annette Wegerings op het volgende:

De website Annette Wegerings en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Annette Wegerings. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annette Wegerings.

De op deze website getoonde informatie wordt door Annette Wegerings met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op www.annettewegerings.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Annette Wegerings behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Annette Wegerings sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.